Sleazy Fork is available in English.

Някои скриптове на Sleazy Fork могат да бъдат инсталиран като потребителски стилове.

Потребителските стилове могат да бъдат инсталирани чрез Stylus за Firefox, Stylus за Chrome, о Stylus за Opera.

Виж всички налични потребителски стилове

.