Sleazy Fork is available in English.

Преобразуване на потребителски CSS до потребителски JS

Sleazy Fork може да конвертира потребителски CSS в потребителски JS формат. @-moz-document правилата се конвертират до JavaScript ако са изрази, прилагащи CSS. Тези CSS се добавят към <head> в <style> елемент.

Присъствието на някои потребителски CSS функции ще предотврати конвертирането към потребителски JS формат. Когато бъде открита такава функция, няма се извърши конвертиране към потребителски JS.

Потребителските JS отSleazy Forkмогат да зареждат CSS малко по-различно от зареждането на потребителските CSS.

Ако установите, че преобразуването до потребителски JS не работи, трябва да изберете опцията да го направите недостъпно, когато актуализирате потребителския си CSS.