Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

How to close accounts, help ?

 

Tóm tắt luận văn marketing về thương mại điện tử

Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn marketing về thương mại điện tử. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

Tên đề tài: Ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HTviết thuê luân văn

1. Lý do chọn đề tài

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet, các phương tiện truyền thông, thương mại điện tử đã ngày một nhanh chóng trở thành một lĩnh vực kinh doanh đáng quan tâm đối với cả thế giới không riêng gì Việt Nam. Đây cũng chính là một công cụ ứng dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh. Bởi thương mại điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng, tiếp cận thị trường một cách dễ dàng và ít tốn chi phí hơn so với cách tiếp cận truyền thống. Đồng thời, thương mại điện tử cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT, em đã mạnh dạn chọn “Ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HT” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề thương mại điện tử

- Hiểu được sự cần thiết, vai trò của thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu cho công tyPhần mềm turnitin

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đề tài này được thực hiện với các mục đích nghiên cứu sau:

- Xác định thị trường mục tiêu cho việc ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu nội thất HT

- Xác định mục tiêu thông tin và thiết kế thông điệp cho ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại và nội thất HT.

- Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT

+ Về thời gian: đề tài nghiên cứu thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của công ty cổ phần thương mại và nội thất HT giai đoạn 2015 – 2017.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập tài liệu: tập hợp các tài liệu sẵn có đã thu thập từ Công ty cổ phần thương mại và nội thất HT, từ các công trình nghiên cứu, các trang web liên quan đến đề tài……

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá: phương pháp này được sử dụng để phân tích thực trạng hoạt động tại HT thời gian qua.

4. Dự kiến đóng góp của luận văn

Người ta đã chứng minh được rằng việc ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu có thể mang lại các lợi ích như sau:

Đối với các doanh nghiệp:

- Quảng bá thông tin tới khách hàng với chi phí thấp nhất. https://g.page/luanvan24uytin?share

Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

 

Sign In or Register to comment.