Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

nie działa na player

About: Skrypt umożliwiający pobieranie materiałów ze znanych serwisów VOD. [Preview]

Nie ma w ogóle przycisku już, nad wideo. Reinstalacja i dezinstalacja do poprzednich tegorocznych wersji nic nie dała.

Comments

This discussion has been closed.