MooMoo.io | YourTypicalBoss

【 Č͟͢͢͟E͟͢͢͟S͟͢͢͟K͟͢Y 】 ➜ 〖 AUTOMATICKÝ ŽIVOT 〗〖 DVOJITÝ ÚTOK 〗〖 MĚNĚNÍ ČEPICE / DOPLŇKU V TABULCE 〗〖 MĚNĚNÍ ITEMŮ 〗〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 2× 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 2× 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 E͟͢͢͟N͟͢͢͟G͟͢͢͟L͟͢͢͟I͟͢͢͟S͟͢H 】 ➜〖 AUTO HEAL 〗〖 DOUBLE ATTACK 〗〖 CHANGE HATS / ACCESSORIES IN TOOLBAR 〗〖 CHANGE ITEMS 〗〖 CHANGE HAT + BUYING 2× 〗〖 CHANGER HATS 2× 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗

// ==UserScript==
// @name      MooMoo.io | YourTypicalBoss
// @namespace   https://greasyfork.org/users/139500
// @version    ╳Y╳O╳U╳R╳
// @description  【 Č͟͢͢͟E͟͢͢͟S͟͢͢͟K͟͢Y 】 ➜ 〖 AUTOMATICKÝ ŽIVOT 〗〖 DVOJITÝ ÚTOK 〗〖 MĚNĚNÍ ČEPICE / DOPLŇKU V TABULCE 〗〖 MĚNĚNÍ ITEMŮ 〗〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 2× 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 2× 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 E͟͢͢͟N͟͢͢͟G͟͢͢͟L͟͢͢͟I͟͢͢͟S͟͢H 】 ➜〖 AUTO HEAL 〗〖 DOUBLE ATTACK 〗〖 CHANGE HATS / ACCESSORIES IN TOOLBAR 〗〖 CHANGE ITEMS 〗〖 CHANGE HAT + BUYING 2× 〗〖 CHANGER HATS 2× 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗
// @author     ?YourTypicalBoss?YourTypicalBoss?
// @match     http://moomoo.io/*
// @match     https://moomoo.io/*
// @require    http://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js
// @icon      http://www.i2clipart.com/cliparts/a/9/4/e/clipart-yaoming-meme-512x512-a94e.png
// ==/UserScript==

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ?YourTypicalBoss?YourTypicalBoss? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// AUTOMATICKÝ ŽIVOT [ P ─ ☑ / ☐ ] | DVOJTÝ ÚTOK [ PRAVÝM TLAČÍTKEM ] | MĚNĚNÍ ČEPIC A DOPLŇKY V TABULCE [ P ] | MĚNĚNÍ ITEMŮ [ WINDMILL ─ U / SPIKES ─ I / PIT TRAP ─ O / BOOST PAD ─ O / TURRET ─ J ] \\
// AUTO HEAL [ P ─ ☑ / ☐ ] | DOUBLE ATTACK [ RIGHT BUTTON ] | CHANGE HATS / ACCESSORIES IN TOOLBAR [ P ] | CHANGE ITEMS [ WINDMILL ─ U / SPIKES ─ I / PIT TRAP ─ O / BOOST PAD ─ O / TURRET ─ J ] \\

(function () {
  var ITEM_TYPE = {
    WEAPON: 0,
    STONE: 1,
    FOOD: 2,
    PITTRAP: 3,
    WINDMILL: 4,
    TWO_WEAPON: 5,
    SPIKES: 6,
    TURRET: 7,
    MINE: 8
  };

  var ITEMS = [{
    id: 0,
    type: ITEM_TYPE.WEAPON,
    name: "Tool hammer"
  }, {
    id: 1,
    sid: 1,
    type: ITEM_TYPE.WEAPON,
    name: "Hand axe"
  }, {
    id: 2,
    sid: 2,
    type: ITEM_TYPE.WEAPON,
    name: "Great axe"
  }, {
    id: 3,
    type: ITEM_TYPE.WEAPON,
    sid: 3,
    name: "Short Sword"
  }, {
    id: 4,
    sid: 4,
    type: ITEM_TYPE.WEAPON,
    name: "Katana"
  }, {
    id: 5,
    sid: 5,
    type: ITEM_TYPE.TWO_WEAPON,
    name: "Hunting bow"
  }, {
    id: 6,
    sid: 6,
    type: ITEM_TYPE.TWO_WEAPON,
    name: "Great hammer"
  }, {
    id: 7,
    sid: 7,
    type: ITEM_TYPE.TWO_WEAPON,
    name: "Wooden shield"
  }, {
    id: 8,
    sid: 8,
    type: ITEM_TYPE.TWO_WEAPON,
    name: "Crossbow"
  }, {
    id: 9,
    sid: 9,
    type: ITEM_TYPE.TWO_WEAPON,
    name: "Musket"
  }, {
    id: 2,
    type: ITEM_TYPE.STONE,
    name: "Wood wall"
  }, {
    id: 3,
    type: ITEM_TYPE.STONE,
    name: "Stone wall",
    sid: 13
  }, {
    id: 4,
    sid: 14,
    type: ITEM_TYPE.STONE,
    name: "Castle wall"
  }, {
    id: 0,
    type: ITEM_TYPE.FOOD,
    name: "Apple"
  }, {
    id: 1,
    sid: 11,
    type: ITEM_TYPE.FOOD,
    name: "Cookie"
  }, {
    id: 11,
    type: ITEM_TYPE.PITTRAP,
    sid: 21,
    name: "Pit trap"
  }, {
    id: 12,
    type: ITEM_TYPE.PITTRAP,
    sid: 22,
    name: "Boost pad "
  }, {
    id: 8,
    type: ITEM_TYPE.WINDMILL,
    name: "Windmill"
  }, {
    id: 9,
    type: ITEM_TYPE.WINDMILL,
    sid: 19,
    name: "Faster windmill"
  }, {
    id: 5,
    type: ITEM_TYPE.SPIKES,
    name: "Spikes"
  }, {
    id: 6,
    type: ITEM_TYPE.SPIKES,
    sid: 16,
    name: "Greater spikes"
  }, {
    id: 7,
    type: ITEM_TYPE.SPIKES,
    sid: 17,
    name: "Poison spikes"
  }, {
    id: 13,
    type: ITEM_TYPE.TURRET,
    sid: 23,
    name: "Turret"
  }];

  function getItemById(id, type) {
    if (type !== undefined && !Array.isArray(type)) {
      type = [type];
    }
    return ITEMS.find(function (item) {
      return type === undefined ? item.id == id && ![ITEM_TYPE.WEAPON, ITEM_TYPE.TWO_WEAPON].includes(item.type) : item.id == id && type.includes(item.type);
    });
  }

  function getItemBySid(sid) {
    return ITEMS.find(function (item) {
      return item.sid !== undefined && sid !== undefined && item.sid == sid;
    });
  }

  var ws;
  var player;
  var BOT_SETTINGS_TEMPLATE = '<style>.bot-settings{padding: 10px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); border-radius: 0px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; min-width: 200px; max-width: 300px;aw}.equip-btn{display:inline-block; width: 25px; height: 25px; border: 1px solid grey; background-size: contain; cursor: pointer; background-color: lightgray;}.equip-btn.selected{background-color: rgb(255, 0, 0);}</style><div class="bot-settings"> <div> <div> <input type="checkbox" id="botAutoHealOn"/> <label for="botAutoHealOn">Chyba S Sušenky ! / Error With Cookies !</label> </div></div><hr/> <div id="bot-equips-0"> </div><hr/><div id="bot-equips-1"> </div></div>';
  var autoHealStarted = true;
  var btnEnterGame = document.getElementById('enterGame');

  function Player() {
    this.id = 0;

    this.resources = {
      food: 0,
      gold: 0,
      wood: 0,
      stone: 0
    };

    this.hp = 100;

    this.hat = 0;
    this.accessory = 0;

    this.items = {};
    this.items[ITEM_TYPE.WEAPON] = getItemById(0, ITEM_TYPE.WEAPON);
    this.items[ITEM_TYPE.SPIKES] = getItemById(5);
    this.items[ITEM_TYPE.STONE] = getItemById(2);
    this.items[ITEM_TYPE.FOOD] = getItemById(0);
    this.items[ITEM_TYPE.WINDMILL] = getItemById(8);
    this.items[ITEM_TYPE.TURRET] = getItemById(13);

    this.itemInHand = this.items[ITEM_TYPE.WEAPON];
  }

  btnEnterGame.onmousedown = function () {
    StartBot();
    btnEnterGame.onmousedown = null;
  };

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (ws) {
      switch (e.keyCode) {
          // U
        case 85:
          e.stopPropagation();
          if (player.items[ITEM_TYPE.WINDMILL]) ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.WINDMILL].id + ",null]");
          break;

          // I
        case 73:
          e.stopPropagation();
          if (player.items[ITEM_TYPE.SPIKES]) ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.SPIKES].id + ",null]");
          break;

          // O
        case 79:
          e.stopPropagation();
          if (player.items[ITEM_TYPE.PITTRAP]) ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.PITTRAP].id + ",null]");
          break;

          // J
        case 74:
          e.stopPropagation();
          if (player.items[ITEM_TYPE.TURRET]) ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.TURRET].id + ",null]");
          break;

          // P
        case 80:
          e.stopPropagation();
          $('.bot-settings').toggle();
          break;
      }
    }
  }, true);

  document.addEventListener('mousedown', function (e) {
    if (ws && e.button == 2) {
      e.stopPropagation();
      ws.send("42[\"4\",1,null]");
      setTimeout(function () {
        ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.TWO_WEAPON].id + ",true]");
      }, 100);
      setTimeout(function () {
        ws.send("42[\"4\",0,null]");
      }, 100);
      setTimeout(function () {
        ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.WEAPON].id + ",true]");
      }, 700);
    }
  }, true);

  function Log(text) {
    return;
  }

  function init() {
    $('body').append(BOT_SETTINGS_TEMPLATE);

    $('#botAutoHealOn').prop("checked", autoHealStarted);
    $('#botAutoHealOn').change(function (e) {
      autoHealStarted = e.currentTarget.checked;
    });

    addEquip(0, 28);
    addEquip(0, 29);
    addEquip(0, 30);
    addEquip(0, 36);
    addEquip(0, 37);
    addEquip(0, 38);
    addEquip(0, 44);
    addEquip(0, 35);
    addEquip(0, 42);
    addEquip(0, 43);
    addEquip(0, 49);
  }

  function dead() {
    player = new Player();
  }

  function botLaunched() {
    return $('#botAutoHealOn').prop('checked');
  }

  function equipId(type, id) {
    return "bot-eq-" + type + id;
  }

  function equipIsSelect(type, id) {
    return $("#" + equipId(type, id)).hasClass("selected");
  }

  function equipSelect(type, id) {
    $("#" + equipId(type, id)).addClass("selected");
  }

  function equipCancleSelect(type, id) {
    if (id == "all") {
      $("#bot-equips-" + type + ">.equip-btn").removeClass("selected");
    } else $("#" + equipId(type, id)).removeClass("selected");
  }

  function equipExist(type, id) {
    return $("#bot-equips-" + type + ">#" + equipId(type, id)).length > 0;
  }

  function addEquip(type, id) {
    if (equipExist(type, id)) {
      return;
    }
    var url = "http://moomoo.io/img";

    if (type == 1) {
      url += "/accessories/access_" + id + ".png";
    } else {
      url += "/hats/hat_" + id + ".png";
    }

    $("<div/>", {
      id: equipId(type, id),
      "class": "equip-btn",
      css: {
        "background-image": "url(" + url + ")"
      },
      click: function click() {
        if (!equipIsSelect(type, id)) ws.send("42[\"13\",0," + id + ", " + type + "]");else ws.send("42[\"13\",0,0," + type + "]");
      }
    }).appendTo("#bot-equips-" + type);
  }

  function StartBot() {
    player = new Player();
    init();
    Log("AutoHeal loaded");
    WebSocket.prototype.oldSend = WebSocket.prototype.send;
    WebSocket.prototype.send = function (m) {
      if (!ws) {
        ws = this;
        socketFound(this);
      }
      var parsed = parseWSMsg(m);

      if (parsed[0] == "5") {
        var id = parsed[1];
        var isWeapon = parsed[2] || false;
        if (!isWeapon) {
          if (id == 0 || id == 1) {
            player.itemInHand = player.items[ITEM_TYPE.FOOD];
          }
        }
      }

      if (parsed[0] == "6") {
        var item = getItemBySid(parsed[1]);
        if (item) {
          player.items[item.type] = item;
          if (item.type == player.itemInHand.type) {
            player.itemInHand = item;
          }
        }
      }

      this.oldSend(m);
    };

    function socketFound(socket) {
      window.gameSocket = socket;
      socket.addEventListener("message", function (e) {
        var m = e.data;
        var parsed = parseWSMsg(m);

        switch (parsed[0]) {
          case "1":
            player.id = parsed[1];
            break;

          case "us":
            var itemId = parsed[2];
            var pacType = parsed[1];
            var itemType = parsed[3];
            switch (pacType) {
              case 0:
                addEquip(itemType, itemId);
                break;

              case 1:
                if (itemType == 1) player.accessory = itemId;else if (itemType === 0) player.hat = itemId;
                equipCancleSelect(itemType, "all");
                equipSelect(itemType, itemId);
                break;
            }
            break;

          case "9":
            player.resources[parsed[1]] = parsed[2];
            break;

          case "10":
            if (parsed[1] == player.id) {
              player.hp = parsed[2];
              if (player.hp <= 0) {
                dead();
              }
            }
            break;
        }
      });
    }

    var healTimer = setInterval(function () {
      if (autoHealStarted) heal();
    }, 200);

    function parseWSMsg(s) {
      if (s.indexOf("42") === -1) return -1;
      var o = s.substring(s.indexOf("["));
      return JSON.parse(o);
    }

    function heal() {
      if (player.hp >= 100) return;
      if (hasApple()) {
        if (player.itemInHand.type == ITEM_TYPE.FOOD) {
          ws.send("42[\"4\",1,null]");
          player.itemInHand = player.items[ITEM_TYPE.WEAPON];
        } else {
          ws.send("42[\"5\"," + player.items[ITEM_TYPE.FOOD].id + ",null]");
          heal();
        }
      }
    }

    function hasApple() {
      if (player.items[ITEM_TYPE.FOOD].id === 0) return player.resources.food >= 10;else return player.resources.food >= 15;
    }
  }
})();

// MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 2 ║ Backspace [ Delete / 8 ] ─ Kupování | Delete [ 46 ] ─ Nekupování | 0 [ Numpad 0 / 96 ] ─ Booster Hat | 1 [ Numpad 1 / 97 ] ─ Bushido Armor | 2 [ Numpad 2 / 98 ] ─ Flipper Hat | 3 [ Numpad 3 / 99 ] ─ Medic Gear | 4 [ Numpad 4 / 100 ] ─ Winter Cap | 5 [ Numpad 5 / 101 ] ─ Emp Helmet | 6 [ Numpad 6 / 102 ] ─ Tank Gear | 7 [ Numpad 7 / 103 ] ─ Samurai Armor | 8 [ Numpad 8 / 104 ] ─ Barbarian Armor | 9 [ Numpad 9 / 105 ] ─ Spike Gear | * [ Multiply / 106 ] ─ FAZE \\
// CHANGE HAT + BUYING 2 ║ Backspace [ Delete / 8 ] ─ Buying | Delete [ 46 ] ─ Not Buying | 0 [ Numpad 0 / 96 ] ─ Booster Hat | 1 [ Numpad 1 / 97 ] ─ Bushido Armor | 2 [ Numpad 2 / 98 ] ─ Flipper Hat | 3 [ Numpad 3 / 99 ] ─ Medic Gear | 4 [ Numpad 4 / 100 ] ─ Winter Cap | 5 [ Numpad 5 / 101 ] ─ Emp Helmet | 6 [ Numpad 6 / 102 ] ─ Tank Gear | 7 [ Numpad 7 / 103 ] ─ Samurai Armor | 8 [ Numpad 8 / 104 ] ─ Barbarian Armor | 9 [ Numpad 9 / 105 ] ─ Spike Gear | * [ Multiply / 106 ] ─ FAZE \\

var aV = [0,0],
  hZ = [[12, "Booster Hat"], [16, "Bushido Armor"], [31, "Flipper Hat"], [13, "Medic Gear"], [15, "Winter Cap"], [22, "Emp Helmet"], [40, "Tank Gear"], [20, "Samurai Armor"], [26, "Barbarian Armor"], [7, "Bull Helmet"]];

function hF(ki){
  if(aV[0] === 0){
    storeEquip(hZ[ki][0]);
    document.title = hZ[ki][1];
    aV[1] = 90;
    revertTitle();
  } else {
    storeBuy(hZ[ki][0]);
    aV[0] = 0;
    aV[1] = 180;
    document.title = "Už Koupeno┃Málo Zlata";
    revertTitle();
  }
}

document.addEventListener('keydown', function(kfc) {
  if(!$(':focus').length) {
    switch (kfc.keyCode) {
      case 8: aV[0] = 1; aV[1] = 300; document.title = "Kupování...."; kfc.preventDefault(); break;             // Backspace [ Delete / 8 ]
      case 46: if(aV[0] === 1){aV[1] = 120; document.title = "Nekupování....";} aV[0] = 0; kfc.preventDefault(); break;  // Delete [ 46 ]
      case 106: storeEquip(45); kfc.preventDefault(); break;  // FAZE      = * [ Multiply / 106 ]
      case 96: hF(0); kfc.preventDefault(); break;       // Booster Hat   = 0 [ Numpad 0 / 96 ]
      case 97: hF(1); kfc.preventDefault(); break;       // Bushido Armor  = 1 [ Numpad 1 / 97 ]
      case 98: hF(2); kfc.preventDefault(); break;       // Flipper Hat   = 2 [ Numpad 2 / 98 ]
      case 99: hF(3); kfc.preventDefault(); break;       // Medic Gear   = 3 [ Numpad 3 / 99 ]
      case 100: hF(4); kfc.preventDefault(); break;       // Winter Cap   = 4 [ Numpad 4 / 100 ]
      case 101: hF(5); kfc.preventDefault(); break;       // Emp Helmet   = 5 [ Numpad 5 / 101 ]
      case 102: hF(6); kfc.preventDefault(); break;       // Tank Gear    = 6 [ Numpad 6 / 102 ]
      case 103: hF(7); kfc.preventDefault(); break;       // Samurai Armor  = 7 [ Numpad 7 / 103 ]
      case 104: hF(8); kfc.preventDefault(); break;       // Barbarian Armor = 8 [ Numpad 8 / 104 ]
      case 105: hF(9); kfc.preventDefault(); break;       // Bull Helmet   = 9 [ Numpad 9 / 105 ]
    }
  }
});

// MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ ║ T [ 84 ] ─ Kupování | Fn [ Toggle Touchpad / 255 ] ─ Nekupování | Shift [ 16 ] ─ Booster Hat | F [ 70 ] ─ Bushido Armor | Caps Lock [ 20 ] ─ Winter Cap | Alt [ 18 ] ─ Barbarian Armor | Y [ 89 ] ─ Samurai Armor | V [ 86 ] ─ Flipper Hat | G [ 71 ] ─ Medic Gear | \ [ < /git > / 226 ] ─ Emp Helmet | Escape [ 27 ] ─ FAZE | ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ] ─ Tank Gear \\
// CHANGE HAT + BUYING ║ T [ 84 ] ─ Buying | Fn [ Toggle Touchpad / 255 ] ─ Not Buying | Shift [ 16 ] ─ Booster Hat | F [ 70 ] ─ Bushido Armor | Caps Lock [ 20 ] ─ Winter Cap | Alt [ 18 ] ─ Barbarian Armor | Y [ 89 ] ─ Samurai Armor | V [ 86 ] ─ Flipper Hat | G [ 71 ] ─ Medic Gear | \ [ < /git > / 226 ] ─ Emp Helmet | Escape [ 27 ] ─ FAZE | ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ] ─ Tank Gear \\

var aV = [0,0],
  hZ = [[12, "Booster Hat"], [16, "Bushido Armor"], [31, "Flipper Hat"], [13, "Medic Gear"], [15, "Winter Cap"], [22, "Emp Helmet"], [26, "Barbarian Armor"], [20, "Samurai Armor"], [40, "Tank Gear"], [7, "Bull Helmet"]];

function hF(ki){
  if(aV[0] === 0){
    storeEquip(hZ[ki][0]);
    document.title = hZ[ki][1];
    aV[1] = 90;
    revertTitle();
  } else {
    storeBuy(hZ[ki][0]);
    aV[0] = 0;
    aV[1] = 180;
    document.title = "Už Koupeno┃Málo Zlata";
    revertTitle();
  }
}

document.addEventListener('keydown', function(kfc) {
  if(!$(':focus').length) {
    switch (kfc.keyCode) {
      case 84: aV[0] = 1; aV[1] = 300; document.title = "Kupování...."; kfc.preventDefault(); break;           // T [ 84 ]
      case 255: if(aV[0] === 1){aV[1] = 120; document.title = "Nekupování....";} aV[0] = 0; kfc.preventDefault(); break; // Fn [ Toggle Touchpad / 255 ]
      case 27: storeEquip(45); kfc.preventDefault(); break;   // FAZE      = Escape [ 27 ]
      case 16: hF(0); kfc.preventDefault(); break;       // Booster Hat   = Shift [ 16 ]
      case 70: hF(1); kfc.preventDefault(); break;       // Bushido Armor  = F [ 70 ]
      case 86: hF(2); kfc.preventDefault(); break;       // Flipper Hat   = V [ 86 ]
      case 71: hF(3); kfc.preventDefault(); break;       // Medic Gear   = G [ 71 ]
      case 20: hF(4); kfc.preventDefault(); break;       // Winter Cap   = Caps Lock [ 20 ]
      case 226: hF(5); kfc.preventDefault(); break;       // Emp Helmet   = \ [ < /git > / 226 ]
      case 192: hF(6); kfc.preventDefault(); break;       // Barbarian Armor = ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ]
      case 89: hF(7); kfc.preventDefault(); break;       // Samurai Armor  = Y [ 89 ]
      case 18: hF(8); kfc.preventDefault(); break;       // Tank Gear    = Alt [ 18 ]
      case 66: hF(9); kfc.preventDefault(); break;       // Bull Helmet   = B [ 66 ]
    }
  }
});

// MĚNIČ ČEPIC ║ Zvířata Zdarma ─ PgDn [ Page Down / 34 ] | Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ PgUp [ Page Up / 33 ] | Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ End [ 35 ] | Zdarma ─ Home [ 36 ] | Zvířata ─ - [ Subtract / 109 ] | Červená / Modrá ─ + [ Add / 107 ] | Zlato / Tank ─ ÷ [ Divide / 111 ] | Všechny Postupně ─ , [ Decimal Point / 110 ] | ? ─ Insert [ 45 ] \\
// CHANGER HATS ║ Animals Free ─ PgDn [ Page Down / 34 ] | Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ PgUp [ Page Up / 33 ] | Pig / Cow / Sheep / Bull ─ End [ 35 ] | Free ─ Home [ 36 ] | Animals ─ - [ Subtract / 109 ] | Blue / Red ─ + [ Add / 107 ] | Scavenger / Tank ─ ÷ [ Divide / 111 ] | All Gradually ─ , [ Decimal Point / 110 ] | ? ─ Insert [ 45 ] \\

// Zvířata Zdarma ─ PgDn [ Page Down / 34 ] \\
// Animals Free ─ PgDn [ Page Down / 34 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 34) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ PgUp [ Page Up / 33 ] \\
// Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ PgUp [ Page Up / 33 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 33) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Pandou_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ End [ 35 ] \\
// Pig / Cow / Sheep / Bull ─ End [ 35 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Bull_Mask = 46;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 35) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Zdarma ─ Home [ 36 ] \\
// Free ─ Home [ 36 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Fez_Hat = 35;
  var ID_Enigma_Hat = 42;
  var ID_Blitz_Hat = 43;
  var ID_Bob_XIII_Hat = 49;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 36) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        clearTimeout(můjVar10);
        clearTimeout(můjVar11);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Fez_Hat);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Enigma_Hat);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
  function h10() {
    storeEquip(ID_Blitz_Hat);
    clearTimeout(můjVar10);
    můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 180);
  }
  function h11() {
    storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
    clearTimeout(můjVar11);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
  }
})();

// Zvířata ─ - [ Subtract / 109 ] \\
// Animals ─ - [ Subtract / 109 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Flipper_Hat = 31;
  var ID_Bull_Mask = 46;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 109) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 270);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Flipper_Hat);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 270);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Červená / Modrá ─ + [ Add / 107 ] \\
// Red / Blue ─ + [ Add / 107 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var změna = true;
  var ID_Bummle_Hat = 8;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Winter_Cap = 15;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 107) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Bummle_Hat);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Bummle_Hat);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 125);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Winter_Cap);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
  }
})();

// Zlato / Tank ─ ÷ [ Divide / 111 ] \\
// Scavenger / Tank ─ ÷ [ Divide / 111 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Scavenger_Gear = 27;
  var ID_Tank_Gear = 40;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 111) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 200);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 200);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Tank_Gear);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 200);
  }
})();

// Všechny Postupně ─ , [ Decimal Point / 110 ] \\
// All Gradually ─ , [ Decimal Point / 110 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var můjVar12;
  var můjVar13;
  var můjVar14;
  var můjVar15;
  var můjVar16;
  var můjVar17;
  var můjVar18;
  var můjVar19;
  var můjVar20;
  var můjVar21;
  var můjVar22;
  var můjVar23;
  var můjVar24;
  var můjVar25;
  var můjVar26;
  var můjVar27;
  var můjVar28;
  var můjVar29;
  var můjVar30;
  var můjVar31;
  var můjVar32;
  var můjVar33;
  var můjVar34;
  var můjVar35;
  var můjVar36;
  var můjVar37;
  var můjVar38;
  var můjVar39;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Fez_Hat = 35;
  var ID_Enigma_Hat = 42;
  var ID_Blitz_Hat = 43;
  var ID_Bob_XIII_Hat = 49;
  var ID_Bummle_Hat = 8;
  var ID_Straw_Hat = 2;
  var ID_Winter_Cap = 15;
  var ID_Cowboy_Hat = 5;
  var ID_Ranger_Hat = 4;
  var ID_Explorer_Hat = 18;
  var ID_Flipper_Hat = 31;
  var ID_Marksman_Cap = 1;
  var ID_Bush_Gear = 10;
  var ID_Halo = 48;
  var ID_Soldier_Helmet = 6;
  var ID_Anti_Venom_Gear = 23;
  var ID_Medic_Gear = 13;
  var ID_Miners_Helmet = 9;
  var ID_Musketeer_Hat = 32;
  var ID_Bull_Helmet = 7;
  var ID_Emp_Helmet = 22;
  var ID_Booster_Hat = 12;
  var ID_Barbarian_Armor = 26;
  var ID_Plague_Mask = 21;
  var ID_Bull_Mask = 46;
  var ID_Windmill_Hat = 14;
  var ID_Spike_Gear = 11;
  var ID_Samurai_Armor = 20;
  var ID_Bushido_Armor = 16;
  var ID_Scavenger_Gear = 27;
  var ID_Tank_Gear = 40;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 110) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_FAZE);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        clearTimeout(můjVar10);
        clearTimeout(můjVar11);
        clearTimeout(můjVar12);
        clearTimeout(můjVar13);
        clearTimeout(můjVar14);
        clearTimeout(můjVar15);
        clearTimeout(můjVar16);
        clearTimeout(můjVar17);
        clearTimeout(můjVar18);
        clearTimeout(můjVar19);
        clearTimeout(můjVar20);
        clearTimeout(můjVar21);
        clearTimeout(můjVar22);
        clearTimeout(můjVar23);
        clearTimeout(můjVar24);
        clearTimeout(můjVar25);
        clearTimeout(můjVar26);
        clearTimeout(můjVar27);
        clearTimeout(můjVar28);
        clearTimeout(můjVar29);
        clearTimeout(můjVar30);
        clearTimeout(můjVar31);
        clearTimeout(můjVar32);
        clearTimeout(můjVar33);
        clearTimeout(můjVar34);
        clearTimeout(můjVar35);
        clearTimeout(můjVar36);
        clearTimeout(můjVar37);
        clearTimeout(můjVar38);
        clearTimeout(můjVar39);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_FAZE);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 75);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 75);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 75);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 75);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 75);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 75);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 75);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 75);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Fez_Hat);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 75);
  }
  function h10() {
    storeEquip(ID_Enigma_Hat);
    clearTimeout(můjVar10);
    můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 75);
  }
  function h11() {
    storeEquip(ID_Blitz_Hat);
    clearTimeout(můjVar11);
    můjVar12 = setTimeout(function(){ h12(); }, 75);
  }
  function h12() {
    storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
    clearTimeout(můjVar12);
    můjVar13 = setTimeout(function(){ h13(); }, 75);
  }
  function h13() {
    storeEquip(ID_Bummle_Hat);
    clearTimeout(můjVar13);
    můjVar14 = setTimeout(function(){ h14(); }, 75);
  }
  function h14() {
    storeEquip(ID_Straw_Hat);
    clearTimeout(můjVar14);
    můjVar15 = setTimeout(function(){ h15(); }, 75);
  }
  function h15() {
    storeEquip(ID_Winter_Cap);
    clearTimeout(můjVar15);
    můjVar16 = setTimeout(function(){ h16(); }, 75);
  }
  function h16() {
    storeEquip(ID_Cowboy_Hat);
    clearTimeout(můjVar16);
    můjVar17 = setTimeout(function(){ h17(); }, 75);
  }
  function h17() {
    storeEquip(ID_Ranger_Hat);
    clearTimeout(můjVar17);
    můjVar18 = setTimeout(function(){ h18(); }, 75);
  }
  function h18() {
    storeEquip(ID_Explorer_Hat);
    clearTimeout(můjVar18);
    můjVar19 = setTimeout(function(){ h19(); }, 75);
  }
  function h19() {
    storeEquip(ID_Flipper_Hat);
    clearTimeout(můjVar19);
    můjVar20 = setTimeout(function(){ h20(); }, 75);
  }
  function h20() {
    storeEquip(ID_Marksman_Cap);
    clearTimeout(můjVar20);
    můjVar21 = setTimeout(function(){ h21(); }, 75);
  }
  function h21() {
    storeEquip(ID_Bush_Gear);
    clearTimeout(můjVar21);
    můjVar22 = setTimeout(function(){ h22(); }, 75);
  }
  function h22() {
    storeEquip(ID_Halo);
    clearTimeout(můjVar22);
    můjVar23 = setTimeout(function(){ h23(); }, 75);
  }
  function h23() {
    storeEquip(ID_Soldier_Helmet);
    clearTimeout(můjVar23);
    můjVar24 = setTimeout(function(){ h24(); }, 75);
  }
  function h24() {
    storeEquip(ID_Anti_Venom_Gear);
    clearTimeout(můjVar24);
    můjVar25 = setTimeout(function(){ h25(); }, 75);
  }
  function h25() {
    storeEquip(ID_Medic_Gear);
    clearTimeout(můjVar25);
    můjVar26 = setTimeout(function(){ h26(); }, 75);
  }
  function h26() {
    storeEquip(ID_Miners_Helmet);
    clearTimeout(můjVar26);
    můjVar27 = setTimeout(function(){ h27(); }, 75);
  }
  function h27() {
    storeEquip(ID_Musketeer_Hat);
    clearTimeout(můjVar27);
    můjVar28 = setTimeout(function(){ h28(); }, 75);
  }
  function h28() {
    storeEquip(ID_Bull_Helmet);
    clearTimeout(můjVar28);
    můjVar29 = setTimeout(function(){ h29(); }, 75);
  }
  function h29() {
    storeEquip(ID_Emp_Helmet);
    clearTimeout(můjVar29);
    můjVar30 = setTimeout(function(){ h30(); }, 75);
  }
  function h30() {
    storeEquip(ID_Booster_Hat);
    clearTimeout(můjVar30);
    můjVar31 = setTimeout(function(){ h31(); }, 75);
  }
  function h31() {
    storeEquip(ID_Barbarian_Armor);
    clearTimeout(můjVar31);
    můjVar32 = setTimeout(function(){ h32(); }, 75);
  }
  function h32() {
    storeEquip(ID_Plague_Mask);
    clearTimeout(můjVar32);
    můjVar33 = setTimeout(function(){ h33(); }, 75);
  }
  function h33() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar33);
    můjVar34 = setTimeout(function(){ h34(); }, 75);
  }
  function h34() {
    storeEquip(ID_Windmill_Hat);
    clearTimeout(můjVar34);
    můjVar35 = setTimeout(function(){ h35(); }, 75);
  }
  function h35() {
    storeEquip(ID_Spike_Gear);
    clearTimeout(můjVar35);
    můjVar36 = setTimeout(function(){ h36(); }, 75);
  }
  function h36() {
    storeEquip(ID_Samurai_Armor);
    clearTimeout(můjVar36);
    můjVar37 = setTimeout(function(){ h37(); }, 75);
  }
  function h37() {
    storeEquip(ID_Bushido_Armor);
    clearTimeout(můjVar37);
    můjVar38 = setTimeout(function(){ h38(); }, 75);
  }
  function h38() {
    storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
    clearTimeout(můjVar38);
    můjVar39 = setTimeout(function(){ h39(); }, 75);
  }
  function h39() {
    storeEquip(ID_Tank_Gear);
    clearTimeout(můjVar39);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
  }
})();

// ? ─ Insert [ 45 ] \\
// ? ─ Insert [ 45 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var změna = true;
  var ID_0_0_0_0_0_0 = 0;
  var ID_17_17_17_17 = 17;
  var ID_24_24_24_24 = 24;
  var ID_33_33_33_33 = 33;
  var ID_34_34_34_34 = 34;
  var ID_39_39_39_39 = 39;
  var ID_41_41_41_41 = 41;
  var ID_45_45_45_45 = 45;
  var ID_47_47_47_47 = 47;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 45) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_17_17_17_17);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_24_24_24_24);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_33_33_33_33);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_34_34_34_34);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_39_39_39_39);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_41_41_41_41);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_45_45_45_45);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_47_47_47_47);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
})();

// MĚNIČ ČEPIC 2 ║ Zvířata Zdarma ─ Pravý ⌘ [ Windows Menu / 93 ] | Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ . [ Period / 190 ] | Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ Ů [ Semi-Colon / Ñ / 186 ] | Zdarma ─ ¨ [ Back Slash / 220] | Zvířata ─ Ú [ Pen Bracket / 219 ] | Červená / Modrá ─ ) [ Close Bracket / Å / 221 ] | Zlato / Tank ─ = [ Equal Sign / 187 ] | Všechny Postupně ─ ´ [ Forward Slash / Ç / 191 ] | ? ─ Ctrl [ 17 ] \\
// CHANGER HATS 2 ║ Animals Free ─ Right ⌘ [ Windows Menu / 93 ] | Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ . [ Period / 190 ] | Pig / Cow / Sheep / Bull ─ Ů [ Semi-Colon / Ñ / 186 ] | Free ─ ¨ [ Back Slash / 220] | Animals ─ Ú [ Pen Bracket / 219 ] | Blue / Red ─ ) [ Close Bracket / Å / 221 ] | Scavenger / Tank ─ = [ Equal Sign / 187 ] | All Gradually ─ ´ [ Forward Slash / Ç / 191 ] | ? ─ Ctrl [ 17 ] \\

// Zvířata Zdarma ─ Pravý ⌘ [ Windows Menu / 93 ] \\
// Animals Free ─ Right ⌘ [ Windows Menu / 93 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 93) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ . [ Period / 190 ] \\
// Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ . [ Period / 190 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 190) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Pandou_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ Ů [ Semi-Colon / Ñ / 186 ] \\
// Pig / Cow / Sheep / Bull ─ Ů [ Semi-Colon / Ñ / 186 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Bull_Mask = 46;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 186) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Zdarma ─ ¨ [ Back Slash / 220] \\
// Free ─ ¨ [ Back Slash / 220] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Fez_Hat = 35;
  var ID_Enigma_Hat = 42;
  var ID_Blitz_Hat = 43;
  var ID_Bob_XIII_Hat = 49;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 220) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        clearTimeout(můjVar10);
        clearTimeout(můjVar11);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Fez_Hat);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Enigma_Hat);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
  function h10() {
    storeEquip(ID_Blitz_Hat);
    clearTimeout(můjVar10);
    můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 180);
  }
  function h11() {
    storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
    clearTimeout(můjVar11);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
  }
})();

// Zvířata ─ Ú [ Pen Bracket / 219 ] \\
// Animals ─ Ú [ Pen Bracket / 219 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Flipper_Hat = 31;
  var ID_Bull_Mask = 46;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 219) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Moo_Head);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 270);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Flipper_Hat);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 270);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Červená / Modrá ─ ) [ Close Bracket / Å / 221 ] \\
// Blue / Red ─ ) [ Close Bracket / Å / 221 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var změna = true;
  var ID_Bummle_Hat = 8;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Winter_Cap = 15;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 221) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Bummle_Hat);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Bummle_Hat);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 125);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Winter_Cap);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
  }
})();

// Zlato / Tank ─ = [ Equal Sign / 187 ] \\
// Scavenger / Tank ─ = [ Equal Sign / 187 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Scavenger_Gear = 27;
  var ID_Tank_Gear = 40;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 187) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 200);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 200);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Tank_Gear);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 200);
  }
})();

// Všechny Postupně ─ ´ [ Forward Slash / Ç / 191 ] \\
// All Gradually ─ ´ [ Forward Slash / Ç / 191 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var můjVar12;
  var můjVar13;
  var můjVar14;
  var můjVar15;
  var můjVar16;
  var můjVar17;
  var můjVar18;
  var můjVar19;
  var můjVar20;
  var můjVar21;
  var můjVar22;
  var můjVar23;
  var můjVar24;
  var můjVar25;
  var můjVar26;
  var můjVar27;
  var můjVar28;
  var můjVar29;
  var můjVar30;
  var můjVar31;
  var můjVar32;
  var můjVar33;
  var můjVar34;
  var můjVar35;
  var můjVar36;
  var můjVar37;
  var můjVar38;
  var můjVar39;
  var změna = true;
  var ID_FAZE = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
  var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Fez_Hat = 35;
  var ID_Enigma_Hat = 42;
  var ID_Blitz_Hat = 43;
  var ID_Bob_XIII_Hat = 49;
  var ID_Bummle_Hat = 8;
  var ID_Straw_Hat = 2;
  var ID_Winter_Cap = 15;
  var ID_Cowboy_Hat = 5;
  var ID_Ranger_Hat = 4;
  var ID_Explorer_Hat = 18;
  var ID_Flipper_Hat = 31;
  var ID_Marksman_Cap = 1;
  var ID_Bush_Gear = 10;
  var ID_Halo = 48;
  var ID_Soldier_Helmet = 6;
  var ID_Anti_Venom_Gear = 23;
  var ID_Medic_Gear = 13;
  var ID_Miners_Helmet = 9;
  var ID_Musketeer_Hat = 32;
  var ID_Bull_Helmet = 7;
  var ID_Emp_Helmet = 22;
  var ID_Booster_Hat = 12;
  var ID_Barbarian_Armor = 26;
  var ID_Plague_Mask = 21;
  var ID_Bull_Mask = 46;
  var ID_Windmill_Hat = 14;
  var ID_Spike_Gear = 11;
  var ID_Samurai_Armor = 20;
  var ID_Bushido_Armor = 16;
  var ID_Scavenger_Gear = 27;
  var ID_Tank_Gear = 40;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 191) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_FAZE);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        clearTimeout(můjVar10);
        clearTimeout(můjVar11);
        clearTimeout(můjVar12);
        clearTimeout(můjVar13);
        clearTimeout(můjVar14);
        clearTimeout(můjVar15);
        clearTimeout(můjVar16);
        clearTimeout(můjVar17);
        clearTimeout(můjVar18);
        clearTimeout(můjVar19);
        clearTimeout(můjVar20);
        clearTimeout(můjVar21);
        clearTimeout(můjVar22);
        clearTimeout(můjVar23);
        clearTimeout(můjVar24);
        clearTimeout(můjVar25);
        clearTimeout(můjVar26);
        clearTimeout(můjVar27);
        clearTimeout(můjVar28);
        clearTimeout(můjVar29);
        clearTimeout(můjVar30);
        clearTimeout(můjVar31);
        clearTimeout(můjVar32);
        clearTimeout(můjVar33);
        clearTimeout(můjVar34);
        clearTimeout(můjVar35);
        clearTimeout(můjVar36);
        clearTimeout(můjVar37);
        clearTimeout(můjVar38);
        clearTimeout(můjVar39);
        storeEquip(ID_FAZE);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_FAZE);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 75);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_Moo_Head);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 75);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_Pig_Head);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 75);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_Fluff_Head);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 75);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_Pandou_Head);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 75);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_Bear_Head);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 75);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_Monkey_Head);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 75);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_Polar_Head);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 75);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_Fez_Hat);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 75);
  }
  function h10() {
    storeEquip(ID_Enigma_Hat);
    clearTimeout(můjVar10);
    můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 75);
  }
  function h11() {
    storeEquip(ID_Blitz_Hat);
    clearTimeout(můjVar11);
    můjVar12 = setTimeout(function(){ h12(); }, 75);
  }
  function h12() {
    storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
    clearTimeout(můjVar12);
    můjVar13 = setTimeout(function(){ h13(); }, 75);
  }
  function h13() {
    storeEquip(ID_Bummle_Hat);
    clearTimeout(můjVar13);
    můjVar14 = setTimeout(function(){ h14(); }, 75);
  }
  function h14() {
    storeEquip(ID_Straw_Hat);
    clearTimeout(můjVar14);
    můjVar15 = setTimeout(function(){ h15(); }, 75);
  }
  function h15() {
    storeEquip(ID_Winter_Cap);
    clearTimeout(můjVar15);
    můjVar16 = setTimeout(function(){ h16(); }, 75);
  }
  function h16() {
    storeEquip(ID_Cowboy_Hat);
    clearTimeout(můjVar16);
    můjVar17 = setTimeout(function(){ h17(); }, 75);
  }
  function h17() {
    storeEquip(ID_Ranger_Hat);
    clearTimeout(můjVar17);
    můjVar18 = setTimeout(function(){ h18(); }, 75);
  }
  function h18() {
    storeEquip(ID_Explorer_Hat);
    clearTimeout(můjVar18);
    můjVar19 = setTimeout(function(){ h19(); }, 75);
  }
  function h19() {
    storeEquip(ID_Flipper_Hat);
    clearTimeout(můjVar19);
    můjVar20 = setTimeout(function(){ h20(); }, 75);
  }
  function h20() {
    storeEquip(ID_Marksman_Cap);
    clearTimeout(můjVar20);
    můjVar21 = setTimeout(function(){ h21(); }, 75);
  }
  function h21() {
    storeEquip(ID_Bush_Gear);
    clearTimeout(můjVar21);
    můjVar22 = setTimeout(function(){ h22(); }, 75);
  }
  function h22() {
    storeEquip(ID_Halo);
    clearTimeout(můjVar22);
    můjVar23 = setTimeout(function(){ h23(); }, 75);
  }
  function h23() {
    storeEquip(ID_Soldier_Helmet);
    clearTimeout(můjVar23);
    můjVar24 = setTimeout(function(){ h24(); }, 75);
  }
  function h24() {
    storeEquip(ID_Anti_Venom_Gear);
    clearTimeout(můjVar24);
    můjVar25 = setTimeout(function(){ h25(); }, 75);
  }
  function h25() {
    storeEquip(ID_Medic_Gear);
    clearTimeout(můjVar25);
    můjVar26 = setTimeout(function(){ h26(); }, 75);
  }
  function h26() {
    storeEquip(ID_Miners_Helmet);
    clearTimeout(můjVar26);
    můjVar27 = setTimeout(function(){ h27(); }, 75);
  }
  function h27() {
    storeEquip(ID_Musketeer_Hat);
    clearTimeout(můjVar27);
    můjVar28 = setTimeout(function(){ h28(); }, 75);
  }
  function h28() {
    storeEquip(ID_Bull_Helmet);
    clearTimeout(můjVar28);
    můjVar29 = setTimeout(function(){ h29(); }, 75);
  }
  function h29() {
    storeEquip(ID_Emp_Helmet);
    clearTimeout(můjVar29);
    můjVar30 = setTimeout(function(){ h30(); }, 75);
  }
  function h30() {
    storeEquip(ID_Booster_Hat);
    clearTimeout(můjVar30);
    můjVar31 = setTimeout(function(){ h31(); }, 75);
  }
  function h31() {
    storeEquip(ID_Barbarian_Armor);
    clearTimeout(můjVar31);
    můjVar32 = setTimeout(function(){ h32(); }, 75);
  }
  function h32() {
    storeEquip(ID_Plague_Mask);
    clearTimeout(můjVar32);
    můjVar33 = setTimeout(function(){ h33(); }, 75);
  }
  function h33() {
    storeEquip(ID_Bull_Mask);
    clearTimeout(můjVar33);
    můjVar34 = setTimeout(function(){ h34(); }, 75);
  }
  function h34() {
    storeEquip(ID_Windmill_Hat);
    clearTimeout(můjVar34);
    můjVar35 = setTimeout(function(){ h35(); }, 75);
  }
  function h35() {
    storeEquip(ID_Spike_Gear);
    clearTimeout(můjVar35);
    můjVar36 = setTimeout(function(){ h36(); }, 75);
  }
  function h36() {
    storeEquip(ID_Samurai_Armor);
    clearTimeout(můjVar36);
    můjVar37 = setTimeout(function(){ h37(); }, 75);
  }
  function h37() {
    storeEquip(ID_Bushido_Armor);
    clearTimeout(můjVar37);
    můjVar38 = setTimeout(function(){ h38(); }, 75);
  }
  function h38() {
    storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
    clearTimeout(můjVar38);
    můjVar39 = setTimeout(function(){ h39(); }, 75);
  }
  function h39() {
    storeEquip(ID_Tank_Gear);
    clearTimeout(můjVar39);
    můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
  }
})();

// ? ─ Ctrl [ 17 ] \\
// ? ─ Ctrl [ 17 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var změna = true;
  var ID_0_0_0_0_0_0 = 0;
  var ID_17_17_17_17 = 17;
  var ID_24_24_24_24 = 24;
  var ID_33_33_33_33 = 33;
  var ID_34_34_34_34 = 34;
  var ID_39_39_39_39 = 39;
  var ID_41_41_41_41 = 41;
  var ID_45_45_45_45 = 45;
  var ID_47_47_47_47 = 47;

  document.addEventListener('keydown', function (e) {
    if (e.keyCode == 17) {
      e.preventDefault();
      if (změna) {
        storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
        můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
      } else {
        clearTimeout(můjVar);
        clearTimeout(můjVar2);
        clearTimeout(můjVar3);
        clearTimeout(můjVar4);
        clearTimeout(můjVar5);
        clearTimeout(můjVar6);
        clearTimeout(můjVar7);
        clearTimeout(můjVar8);
        clearTimeout(můjVar9);
        storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
      }
      změna = !změna;
    }
  });

  function h1() {
    storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
    clearTimeout(můjVar);
    můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
    storeEquip(ID_17_17_17_17);
    clearTimeout(můjVar2);
    můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
    storeEquip(ID_24_24_24_24);
    clearTimeout(můjVar3);
    můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
    storeEquip(ID_33_33_33_33);
    clearTimeout(můjVar4);
    můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
    storeEquip(ID_34_34_34_34);
    clearTimeout(můjVar5);
    můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
    storeEquip(ID_39_39_39_39);
    clearTimeout(můjVar6);
    můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
    storeEquip(ID_41_41_41_41);
    clearTimeout(můjVar7);
    můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
    storeEquip(ID_45_45_45_45);
    clearTimeout(můjVar8);
    můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
    storeEquip(ID_47_47_47_47);
    clearTimeout(můjVar9);
    můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
})();

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// YourTypical \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IMPROVEMENTS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

$('#mapDisplay').css({'background': 'url("https://cdn.discordapp.com/attachments/374333551858155530/376303720540930048/moomooio-background.png")'});

(function() { var conf = {'map': {'w': '260','h': '260',},};

       $('#mapDisplay').css({'width': conf.map.w + 'px','height': conf.map.h + 'px'});
       $('#scoreDisplay').css({'bottom': '290px'});})();

var moomooVer = $('#linksContainer2 .menuLink').html(),
  removeSelectors = ['#mobileDownloadButtonContainer',
            '#followText',
            '#smallLinks',
            '#linksContainer1',
            '#twitterFollow',
            '#youtubeFollow',
            '#cdm-zone-02',
            '#youtuberOf',
            '#downloadButtonContainer',
            '#promoImg',
            '.menuHeader',
            '.menuLink',
            '.menuHeader:nth-child(5)',
            '.menuHeader:nth-child(6)',
            '.menuText',],
  css = '#rightCardHolder {display: block!important}',
  head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0],
  style = document.createElement('style');

style.type = 'text/css';
if (style.styleSheet){
  style.styleSheet.cssText = css;
} else {
  style.appendChild(document.createTextNode(css));
}

for ( let i = 0; i < removeSelectors.length; i++ ) {
  $(removeSelectors[i]).remove();
}

head.appendChild(style);
$('#linksContainer2').html('<a href="./docs/versions.txt" target="_blank" class="menuLink">' + moomooVer + '</a>');

document.getElementById('promoImgHolder').innerHTML = '</iframe><iframe width="420px" height="236.25px" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/T5UsrAxid74" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
document.getElementById('adCard').innerHTML = '<iframe width="420px" height="236.25px" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/EQ9VUuGwick" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
// document.getElementById('downloadButtonContainer').innerHTML = '</iframe><iframe width="420px" height="236.25px" src="http://icecast3.play.cz/evropa2-128.mp3"></iframe>';

// document.getElementById("mainMenu").style.backgroundImage = "url('https://cdn.wallpapersafari.com/41/51/Ydlqcz.jpg')";
document.getElementById('enterGame').innerHTML = '? YourTypical ?';
document.getElementById('loadingText').innerHTML = 'Bear with me...';
document.getElementById("nameInput").placeholder = "Put Your Memey Name";
document.getElementById("chatBox").placeholder = "Mlg Chat";
document.getElementById('diedText').innerHTML = '? You Got Shrekt ?';
document.getElementById('gameName').innerHTML = '?YourTypical?';

$('.menuCard').css({'white-space': 'unset','text-align': 'center',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
          '-moz-box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          '-webkit-box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          'box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          '-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px','border-radius': '0px'});

$('#guideCard').css({'overflow-y': 'hidden'});

$('#serverSelect').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('#skinColorHolder').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('.settingRadio').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('#partyButton').css({'left': '20px',
            'right': 'auto'});

$('#joinPartyButton').css({'top': '20px'});

$('#linksContainer2').css({'-webkit-border-radius': '0px 0 0 0',
              '-moz-border-radius': '0px 0 0 0',
              'border-radius': '0px 0 0 0',
              'right': '44%','left': '44%',
              'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
              'text-align': 'center','bottom': '3.5px'});

$('#gameName').css({'color': '#FF0000',
          'text-shadow': '0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 3px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 4px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 5px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 6px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 7px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 8px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 9px 0 rgba(255, 255, 255, 0)',
          'margin-bottom': '-10px'});

$('#loadingText').css({'color': '#808080',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
            'padding': '8px',
            'bottom': '-60px',
            'right': '35%',
            'left': '35%'});

$('.ytLink').css({'color': '#144db4','padding': '8px',
         'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)'});

$('.menuLink').css({'color': '#144db4'});

$('#nameInput').css({'border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           '-webkit-border-radius': '0px',
           'border': 'hidden'});

$('#serverSelect').css({'cursor': 'pointer',
            'color': '#FF0000',
            'background-color': '#808080',
            'border': 'hidden',
            'font-size': '20px'});

$('.menuButton').css({'border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           '-webkit-border-radius': '0px'});

$('#promoImgHolder').css({'position': 'absolute',
             'bottom': '-7%',
             'left': '20px',
             'width': '420px',
             'height': '236.25px',
             'padding-bottom': '18px',
             'margin-top': '0px'});

$('#adCard').css({'position': 'absolute',
         'bottom': '-7%',
         'right': '20px',
         'width': '420px',
         'height': '236.25px',
         'padding-bottom': '18px'});

$('#mapDisplay').css({'-webkit-border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           'border-radius': '0px'});

$('.menuHeader').css({'color': 'rgba(255, 255, 255, 1)',});

$('#killCounter').css({'color': '#ededed'});

$('#diedText').css({'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)'});

$('#gameCanvas').css({'background-color': '#f4f4f4'});

$('#allianceButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('#storeButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('#chatButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('.gameButton').css({'-webkit-border-radius': '0px 0 0 0',
           '-moz-border-radius': '0px 0 0 0',
           'border-radius': '0px 0 0 0',
           'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('.uiElement, .resourceDisplay').css({'-webkit-border-radius': '0px',
                    '-moz-border-radius': '0px',
                    'border-radius': '0px',
                    'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#chatBox').css({'-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px',
          'border-radius': '0px',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)',
          'text-align': 'center'});

$('#foodDisplay').css({'color': '#ae4d54'});

$('#woodDisplay').css({'color': '#758f58'});

$('#stoneDisplay').css({'color': '#818198'});

$('#scoreDisplay').css({'color': '#c2b17a'});

$('#leaderboard').css({'-webkit-border-radius': '0px',
            '-moz-border-radius': '0px',
            'border-radius': '0px',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('.leaderboardItem').css({'': ''});

$('#ageText').css({'color': '#000'});

$('#ageBar').css({'-webkit-border-radius': '0px',
         '-moz-border-radius': '0px',
         'border-radius': '0px',
         'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#ageBarBody').css({'-webkit-border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           'border-radius': '0px',
           'background-color': '#FF0000'});

$('.storeTab').css({'-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px',
          'border-radius': '0px',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#storeHolder').css({'-webkit-border-radius': '0px',
            '-moz-border-radius': '0px',
            'border-radius': '0px',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#allianceHolder').css({'-webkit-border-radius': '0px',
             '-moz-border-radius': '0px',
             'border-radius': '0px',
             'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('.actionBarItem').css({'-webkit-border-radius': '0px',
             'border-radius': '0px',
             'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});


var myElement = document.querySelector("#nameInput");
myElement.style.backgroundColor = "#808080";
myElement.style.color = "#FF0000";

var myElement = document.querySelector("#enterGame");
myElement.style.backgroundColor = "#FF0000";
myElement.style.color = "#808080";

$('#leaderboard').append('╳╳YourTypical╳╳');