Date Moderator Item Action Reason
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 401001 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 401000 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400999 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400998 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400997 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400996 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400995 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400994 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400993 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400992 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400991 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 400990 Delete
spam.
2020-04-16 Jixun.Moe Ban
In response to report 1474
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 401020 Delete and lock
In response to report 1474
2020-04-16 Jixun.Moe Ban
In response to report 1472
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 401037 Delete and lock
In response to report 1472
2020-04-16 Jixun.Moe Deleted script 392365 Delete and lock
混淆+压缩
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 400794 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 397542 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 397539 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 392085 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 31957 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 397508 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 2215 Delete and lock
Repost
2020-04-16 JasonBarnabe Deleted script 2166 Delete and lock
Repost
2020-04-15 wOxxOm Deleted script 391143 Delete
redirector
2020-04-15 wOxxOm Ban
redirector
2020-04-15 JasonBarnabe Deleted script 400942 Delete and lock
Repost
2020-04-15 mach6 Deleted script 380744 Delete and lock
In response to report 1171
2020-04-15 mach6 Script: jwb filler Mark as not adult content
not adult
2020-04-15 mach6 Deleted script 400934 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400933 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400932 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400931 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400930 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400928 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400927 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400926 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400925 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400924 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400923 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400922 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400921 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400920 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400919 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400915 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400914 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400913 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400912 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400911 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400910 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400909 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400905 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400904 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400902 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400900 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400899 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400898 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400897 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400896 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400895 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400894 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400893 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400892 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400891 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400890 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400889 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400888 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400887 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400886 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400885 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400884 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400883 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400882 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400881 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400880 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400879 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400878 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400877 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400876 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400875 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400874 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400873 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400872 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400871 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400870 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400869 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400868 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400865 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400864 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400863 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400862 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400861 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400860 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400859 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400858 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400857 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400856 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400855 Delete
spam
2020-04-15 mach6 Deleted script 400854 Delete
spam