cosplayjav.pl Download Link Capturer.

fast to get the video download links.

// ==UserScript==
// @name     cosplayjav.pl Download Link Capturer.
// @namespace  https://github.com/ThanatosDi/Tampermonkey-Script/blob/master/cosplayjav.pl/cosplayjav.pl%20Download%20Link%20Capturer.user.js
// @version   1.0
// @description fast to get the video download links.
// @author    ThanatosDi
// @match    cosplayjav.pl/*
// @grant    none
// @require   https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';
  var lists = $('.item-parts')
  var dlpage
  var dlink = [];
  var div = document.getElementsByClassName('item-parts')[0]
  for(var index=0; index < (lists.children()).length ; index++){
    dlpage = lists.children()[index].href
    var promise_obj = fetchAsync(dlpage)
    promise_obj
      .then(function(result){
      dlink.push(result)
      _dlen(dlink, index)
    })
  }
})();

function _dlen(Array,len){
  var div = document.getElementsByClassName('item-parts')[0]
  if(len==Array.length){
    for(var i=0;i<len;i++){
      addElement(div, Array[i], i+1)
      //print(i)
    }
    return Array
  }
}

/* the good old XMLHttpRequest */
function oldxhr(url) {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('GET', url, true);
  xhr.onload = _ => JSON.parse(xhr.responseText);
  xhr.send();
}

/* new fetch api */
function fetchUrl(url) {
  fetch(url)
    .then(response => response.text())
    .then(data => data);
}

/* fetch with async/await */
async function fetchAsync(url) {
  const promise = await fetch(url);
  const link = $('a.btn.btn-primary.btn-download',await promise.text())[0].href
  return (Promise.resolve(link))
  //const data = await promise.json();
  //return data;
}

async function sleep(ms = 0) {
  return new Promise(r => setTimeout(r, ms));
}

function print(str){
  return console.log(str);
}

function addElement(parent, URL, index){
  var a = document.createElement('a');
  var p = document.createElement('p');
  a.href = URL;
  a.text = 'Download Link Part '+index
  p.appendChild(a)
  parent.appendChild(p)
}